Vejle sygehus

En støjløsning, der hjælper patienterne med at hvile og komme sig

Et hospital ved siden af en jernbane

Vejle Sygehus, et hospital i Vejle by i Syddanmark, stod over for en udfordring med støj. Den psykiatriske afdeling på Vejle Sygehus ligger lige ved siden af jernbanesporene. Den tætte afstand til de forbipasserende tog betød, at støjen forstyrrede både patienterne og de ansatte, som tilbringer deres dage og nætter på hospitalet.

I dette tilfælde var der ikke mange specifikke krav til hegnet. De få krav fra kunden var, at støjhegnet skulle være af den sædvanlige standard, 230 meter langt, med en højde på 1,80 meter og en masse på 20 kg/m2. Hospitalets hovedinteresse var dog behovet for et effektivt hegn.

Et støjhegn, hvor det er vigtigt

Støjudfordringen ved Vejle Sygehus blev løst ved at installere Noistop Steel langs sporene. Støjhegnet blev opsat der, hvor sygehusbygningerne ligger, og på det resterende sygehusområde blev der opsat et trådhegn. Støjhegnet var 230 meter langt, og trådhegnet målte 200 meter. Denne hegnskombination giver en støjdæmpning i de områder, hvor der er behov for det, samtidig med at den udgør en sikkerhedsbarriere mellem hospitalet og jernbanesporene i områder uden hospitalsbygninger.

Med Noistop Steel tæt på, med en støjdæmpning på 7-8 dB og en støjisolering på 22 dB, kan støjreduktionen mærkes, hvilket forbedrer støjforureningen i området og forbedrer arbejdsmiljøet for de ansatte på hospitalet. Desuden vil det reducerede støjniveau gøre en forskel for patienterne, som har brug for at være i et fredeligt og roligt miljø, når de er indlagt på hospitalet.

Projektdetaljer

Placering
Vejle, Danmark
Projektmateriale
Noistop Steel
Ansøgning
Støjdæmpning langs jernbanen og hospitalet
Projektets omfang
230 meter støjhegn
Installationstid
Efterår 2016
I samarbejde med
SER Hegn (forhandler), Vejle Sygehus

Adresse
ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501, DK-2640 Hedehusene
Danmark

Kontakt
Tlf: (+45) 4656 1616
noistop@rockwool.com

© 2022 ROCKWOOL Danmark A/S. Alle rettigheder forbeholdes.